Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

By | 16 lutego 2017

Opuszczanie pracy z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni będzie je płacił pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie podjąć należyte działania naprawcze, a także wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Efekty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.