Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

By | 16 lutego 2017

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni będzie je płacił firma, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że około 60 procent zwolnień lekarskich będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Może spowodować powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Rezultaty takiej sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.