Monthly Archives: Lipiec 2017

W jakiej sytuacji przychodzi czas na to, żeby zmienić zawód.

Na pracy większość osób spędza sporą część życia, niejednokrotnie jest to nawet kilkanaście na dobę. Z takich też powodów to, jak jak czujemy się w pracy odbija się w znacznym stopniu na pozostałych sprawach, wykorzystaniu czasu wolnego czy relacjach z przyjaciółmi oraz rodziną. Ciągłe napięcie i stres wpływają bardzo negatywnie również na stan zdrowia danego pracownika.
W momencie gdy sytuacja staje się nie do zniesienia, to może najwyższy czas pomyśleć o zmianach, czasem trzeba wręcz podjąć takie ryzyko. W pierwszej kolejności trzeba mieć pewność, czy kłopoty sprawia szef, u jakiego się jest zatrudnionym, czy też co wykonuje się w pracy. W pierwszym przypadku mówi się o toksycznym pracodawcy, i to tak naprawdę u niego nie będą odpowiadały warunki na jakich się jest zatrudnionym, zakres obowiązków czy wynagrodzenie.
Natomiast jeśli ktoś bez względu na panujące warunki, w jakich pracuje nie potrafi się cieszyć z tego, co ma robić, to wówczas będzie się miało do czynienia z toksycznym zawodem. W takich przypadkach przestaje się dostrzegać jakiekolwiek pozytywy, będzie brakowało chęci do rozwoju i planowania swojej zawodowej przyszłości.
W pierwszej sytuacji często wystarczy znaleźć inną firmę, aby sytuacja uległa poprawie. Przypadek drugi będzie się najczęściej wiązał ze zmianą zawodu, co nie oznacza bynajmniej, że trzeba będzie wszystko zacząć od początku, a zdobyte umiejętności przestają być potrzebne. Niejednokrotnie właśnie wcześniejsze doświadczenia mogą się bardzo przydać podczas wykonywania nowego zawodu.
Obawy części pracowników będzie zapewne budził czas, którego będzie się potrzebować do pełnej zmiany dotychczasowego zawodu. Tu dokładne reguły nie są określone, dużo zależy bowiem od tego, co się będzie chciało dalej w życiu robić. W specjalistycznych zawodach niezbędne może być nawet kilka lat aby osiągnąć biegłość, ale w dużej części przypadków może wystarczyć parę miesięcy.
Ważnym aspektem jest także to, kto może służyć pomocą w czasie ustalania swojej przyszłości zawodowej, czy samemu to zrobić, czy skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Można się zastanowić nad rozmową z zawodowym doradcą, niejednokrotnie także na terenie urzędów pracy uzyskać można możliwość konsultacji zawodowych.