Spotkania Team Building – Specjalistyczny Kurs

By | 6 lutego 2018


Wszystkim niżej wymienionym tu i teraz składają wyrazy wdzięczności w imieniu naszego Zarządu za czas poświęcony na sponsoring i darowizny – podpisano: Kordian Głąb, Jacek Dzwonkowski, Edward Lorek i Natan Iwański

 • INTELEKTUALIŚCI AFRYKAŃSCY WOBEC DOŚWIADCZENIA DYKTATUR
 • Letni Panel Mentorów sektora publicznego Wyjazdy Integracyjne gry przygodowe
 • VII Sesja Paleolimnologiczna „Znaczenie osadów jeziornych jak również bagiennych w weryfikacjach laboratoryjnych czwartorzędu”
 • Przyszłość demokracji. Encyklika ‚Centesimus annus’ po 25 latach
 • I Szkolenie Symulacyjne team building „Sektor Nowoczesnych Usług”
 • Atlas historyczny miast Polski – mapa, plan jak również dokument elektroniczny a diagnozy porównawcze miast
 • Górale Podhalańscy w koncepcjach narodowościowych i etnopolityce Sektion Rassen- und Volkstumsforchung – Institut für Deutsche Ostarbeit
 • Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty oraz utrudnienia
 • II Sympozjum Laboratoryjno-Techniczne „problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy”
 • Historia krajowych badań nad antykiem chrześcijańskim
 • XIV Ogólnopolskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Naukowe: POSTĘP W KONTROLOWANEJ POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ, (09.05.2014)
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR: „50 lat kodeksów:cywilnego i rodzinnego”
 • Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno – formalne
 • Konferencja ortognatyczna