Szkolenia integracyjne – Zgorzelecki Panel

By | 9 marca 2018


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie serdecznie dziękują w imieniu Rady Pogramowej za włożony wysiłek na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Erwin Leśniewski, Eryk Wielopolski, Euzebiusz Pośpiech i Alan Fuchs

 • Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji oraz nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku
 • Dziesiąty Kongres Konsultantów ds. Edukacji Wyjazdy Team Building
 • Małżeństwo jak również rodzina w prawie kanonicznym a także w prawie polskim
 • Nieruchomości – aktualne tematy empiryczne oficjalne
 • II Lubelskie Dni Otolaryngologii
 • Bezpieczne miasta. Bezpieczna droga. Uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Brocher Symposium Between Policy and Practice: Interdisciplinar6y Perspectives on Assisted Reproductive rozwiązania inżynieryjne s and Equitable Access to Health Care
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building „Powszechny dostęp do prawa a rozwój społeczny jak również gospodarczy”
 • „Nasz obraz”, w zakresie arteterapia oraz twórczy rozwój
 • Seminarium integracyjne prezentujące osiągnięcia procesu badawczego AQUILO pt. „Opracowanie techniki doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”
 • 51. Sesja naukowa dla nauczycieli chemii
 • Nasiennictwo a także Ochrona Ziemniaka
 • Systemy Pomiarowe w testach naukowych Naukowych i w Przemyśle – SP 2014
 • Wrażliwość krajowych przedsiębiorstw na kryzys