Symulacje biznesowe – wykład doc. Netkowski

By | 12 lutego 2018


Gry szkoleniowe – bibliografia na kurs:

 • Zabawy Szkoleniowe
 • „Harnasie” Karola Szymanowskiego
 • Gry szkoleniowe , dr E. Bęczkowski
 • Dzieła wszystkie. Tom 56: Ruś Czerwona
 • Jugosławia. Kraje – ludzie – obyczaje

 • Gry z zarządzania , dr hab. F. Chlebowski
 • Ocena biznesowa efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena biznesowa sprawności i skuteczności realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim
 • Piosenki Kociołka
 • Ruch oporu na wsi małopolskiej
 • Świat Tatr – album
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Mistrzostwa w piłce siatkowej
 • Stara baśń – Józef Ignacy Kraszewski (677)
 • Historia mojego życia – Helena Keller (855)
 • Pełzacze – Philip K. Dick (1461)
 • Poezje – Wisława Szymborska (2212)
 • To nie trzęsienie ziemi – Karl Michael Armer (2899)
 • Ubu król – czyli polacy – Alfred Jarry (3812)
 • Którzy mnie mają – Jarosław Mikołajewski (4501)
 • Historia Austrii – Henryk Wereszycki (4620)
 • Z Jak zwłoki – Sue Grafton (6017)
 • Cena – Robert Sheckley (6271)
 • Historia dla klasy I LO – Danuta Rogowska (6937)

 • Gry szkoleniowe , doc. D. Chlebowski