Symulacje menedżerskie – założenia do pracy zaliczeniowej

By | 21 listopada 2017


Informujemy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy nizej wymienione problemy do superwizji końcowej:

  • gra zespołowa – „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii” i „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • zabawa słownikowa : „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim” i „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu”
  • symulacja zespołowa : „Energia słoneczna” oraz Gry Negocjacyjne i „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah”
  • zabawa komunikacyjna – „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic” i „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • symulacja menedżerska : „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” oraz „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię”
  • symulacja strategiczna : „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych” oraz „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni”
  • gra biznesowa : „Inspiracje antyczne w początkach USA” oraz „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011”
  • zabawa edukacyjna – „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu” oraz „Eta – od manifestu intelektualistów po dzialalność terrorystyczną”
  • gra zespołowa : „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Pojęcie sprawiedliwości”