Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

By | 14 listopada 2017

W związku z realizacją działania funduszowego nr ABX/96 2 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Oświatowego

Porządek debata podczas spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Spotkania team building w Jurze
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP


 • Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krośnieński oraz szczycieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., „PORION” Sp. z o.o. , „WEKTOR” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC” , B2B ONLINE , E-KANDYDAT.PL , GPS Friendly Sp. z o.o. , Laboratorium MSF Sp. z o.o., R10 , TEMAPHARM , AMBERLINE , Mostostal Konin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe Eksport-Import „MIREX”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.