Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

By | 9 października 2017

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr PRL/78 6 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Trustu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas warsztatu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Rucianem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS


 • Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubartowski oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ZINA, Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Erg” Kłobuck S.A. w likwidacji, AUTOGAZ-LPG montaż serwis, ECO-2, W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , Tomaszowska Telewizja Kablowa, Sp. z o.o. , BETACOM , D.A. Glass – Teodora Doros, Glicner Property Consulting Agnieszka Sudomirska-Glicner, Krzysztof Rostkowski „INSTYTUT L`ESTHEZONE IMPORT EKSPORT”, POLISHMEDIC Sp. z o.o., VIMEDIA , DGT Sp. z o.o., „KRATKI.PL” MAREK BAL, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.