Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie Trenerskie

By | 15 września 2017

Ogłoszenie – test – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Wykładowców Przywództwa:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia jest moduł szkolenia z innowacyjności

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • zarządzanie przepływem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem. ryzyko w projekcie
 • Delegowanie zadań
 • Assessment i development center – warsztaty


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CZĘSTOCHOWIE
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII KLINICZNEJ W BYDGOSZCZY
 • KLUB OGÓLNOSPORTOWY „VICTORIA 1922″
 • STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „POMOST”
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO NR 59 W LUBINIE
 • TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BRALIN
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „POGOŃ” KAMYK
 • „FUNDACJA POMOCY LUDZIOM PRZEWLEKLE CHORYM IM. HENRYKI GERBER”
 • STOWARZYSZENIE „STRZAŁ W 10-TKĘ”
 • FUNDACJA POMOC SZKOLE
 • EMMAUS
 • FUNDACJA NA RZECZ RODZIN DOTKNIĘTYCH AUTYZMEM
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE