Pomoc pieniężna na warsztaty HR

By | 15 lipca 2017


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Strukturalny” do eksperckiego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście wnioski:

 • wypracowanie elektronicznej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie zdalnej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – treningi z konfliktów
 • Licencjonowane Szkolenia Z Publicznego Przemawiania W Tarnowie – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie platformy B2B dla PUH „rozwój” Sebastian Serek – szkolenia zamkniete
 • zbudowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – szkolenia miekkie
 • zbudowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie dynamizacji dziecka – warsztaty interpersonalne
 • stworzenie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijprojektistepl – warsztaty zamkniete
 • wzrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych metodyki – szkolenia z zarządzania projektem
 • zwiększenie podaży usług zdigitalizowanych dla MSP branży budowlanej przez stworzenie internetowego programu Wspierania Inwestycji Budowlanych – treningi HR
 • 4VOD – koncepcja agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – warsztaty z zarządzania projektem
 • optymalizacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez wdrożenie platformy B2B – treningi firmowe
 • zaudytowanie i wdrożenie modelu kweryfikacjacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – treningi z przywództwa
 • Budowa i implementacja platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów zdigitalizowanych do druku offsetowego – warsztaty z delegowania
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe RETECH – szkolenia biznesowe
 • CompLearn e-Learning: elektroniczna e-usługa edukacyjna w postaci modernizacyjnej platformy mobilnej zdalnego nauczania – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowej technologii produkcji kubków z tworzyw sztucznych – szkolenia z komunikacji
 • zdigitalizowany system identyfikacji i weryfikacji pojazdów – warsztaty HR