Aktualności – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

By | 1 lipca 2017

Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs InstruktorskiW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Interpersonalnych:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym elementem pracy jest blog seminaryjny szkolenia z gospodarowania czasem

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • sprzedawać jak Bryan Tracy
 • Szkolenia biznesowe
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Techniki efektywnej sprzedaży


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA SZKOŁY RYCERSKIEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEDLISZCZKACH
 • FUNDACJA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 9 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W PŁOCKU
 • „CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM SPOŁECZNE”
 • „MŁODE KURPIE”
 • FUNDACJA „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
 • STOWARZYSZENIE INICJATYWA WOBEC ZAGROŻEŃ „NEPSIS”
 • FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z GŁĘBI SERCA
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TIGER TEAM
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI HONIATYCZE, HONIATYCZE KOL., HONIATYCZKI, WAKIJÓW
 • FUNDACJA „OMNIBUS” IM. FRANCISZKI DRAB DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ROZWOJU NAUK I TECHNIKI ORAZ KSZTAŁCENIA ZDOLNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH