Zawiadomienie – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

By | 6 czerwca 2017

Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs InstruktorskiW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Interpersonalnych:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym projektem powinien stać się program szkolenia z innowacyjności I kreatywności

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • negocjacje z pracodawcami
 • Budowanie kultury zaufania, czyli jak poprawić stosunki wewnątrz firmy i wizerunek firmy
 • Stres w pracy – umiejętność wykorzystania stresu, proaktywności i relaksu
 • Sztuka prowadzenia dyskusji


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” – WARSZAWA – CENTRUM
 • FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 26 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • FUNDACJA ESTRADOWEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „EDA-ART”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUTNOWSKIEJ
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE „POMOCNE DŁONIE”
 • FUNDACJA „MŁODA MUZYKA ŚLĄSKA”
 • TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
 • FUNDACJA „BARDZIEJ BYĆ”
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE „GLORIA” W PRZEWORSKU
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY ZABRODZIE „BRACTWO ZABRODZKIE”
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DEKO WŁOSZCZOWA
 • „STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76″