Subwencje na treningi HR

By | 7 czerwca 2017


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Program Infrastrukturalny” do zaawansowanego etapu dopuszczono tu wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania planami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych – treningi biznesowe
 • stworzenie nowatorskiej e-usługi polegającej na elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów – treningi miekkie
 • Szkolenia Dla Negocjatorów W Opolu – szkolenia zamkniete
 • stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – treningi z kreatywności
 • wypracowanie portalu zdalnego e-kariera – treningi z przywództwa
 • stworzenie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie wortalu mobilnego poświęconego tematyce alergii MojeAlergiePL – szkolenia z kreatywności
 • przyrost konkurencyjności firmy Norsys Sp z oo poprzez poszerzenie oferty o nowe e-usługi – szkolenia biznesowe
 • zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez sporządzenie aplikacji do zarzadzania dokumentami – szkolenia negocjacyjne
 • Agn@s – cyfrowa platforma współpracy B2B pomiedzy Agencja Nasienna sp z oo a Partnerami – warsztaty miekkie
 • B2B Hurtownia Książek Super 7-wymiana informacji i danych z odbiorcami – szkolenia pracownicze
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z implementacjam – szkolenia menedżerskie
 • Budowa nowoczesnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz implementacja jej do produkcji – szkolenia interpersonalne
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego systemu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – warsztaty biznesowe
 • dyskontipl “ pierwsza w Polsce zdalna koncepcja wyprzedażowa – warsztaty handlowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia zamkniete
 • E-kalendarz cyfrowy system współdzielenia i subskrypcji elementów kalendarza (terminarza elektronicznego) dla telefonów komórkowych – treningi z asertywności