Scenki kreatywne – fundamenty teoretyczne do zaliczenia

By | 15 maja 2017


Informujemy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne zezwala się na poniższe tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa edukacyjna : „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm” i „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
  • gra komunikacyjna – „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” oraz „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm”
  • zabawa kreatywna – „Spojrzenie Europejek na Afrykę” oraz Zarządcze Symulacje i „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • gra językowa – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” i „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji”
  • zabawa komunikacyjna : „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia” i „Komedia w średniowieczu”
  • symulacja słownikowa : „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” oraz „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • gra edukacyjna : „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • gra słownikowa – „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” oraz „Spektrograf rentgenowski”
  • gra komunikacyjna – „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych” i „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”