Scenki kreatywne – hipotezy do pracy dyplomowej

By | 22 kwietnia 2017


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa zespołowa : „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” i „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Detekcja porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • symulacja zespołowa – „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców” i „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny”
  • gra decyzyjna : „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” i Gry Szkoleniowe i „Adam Mickiewicz jako komentator własnej twórczości”
  • zabawa językowa : „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej” oraz „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • symulacja kreatywna – „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej” oraz „Kurdowie w Turcji w XX i XXI wieku”
  • symulacja zespołowa – „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” i „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni”
  • symulacja strategiczna – „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe” i „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym”
  • gra strategiczna – „Skuteczność reklamy wyborczej” oraz „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie”
  • zabawa komunikacyjna – „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” i „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego”