Decyzje – szkolenia z integracji zespołów – Instytut Rozwoju Kierowniczego

By | 7 kwietnia 2017

Lista zgłoszonych aplikacji w ramach dotacji Szwajcarskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • B6/Z/DOLNOŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb najwyższej jakości drukowania offsetowego w innowacyjnej technologii LED UV z zastosowaniem procesu rastrowania DMS , TIMES DRUKARNIA SZYMKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • 0/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej i marketingowej w działalności firmy., Guide Sp. z o.o., Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Brainstorm
  • B6/N/LUBUSKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” , Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Certes
  • AG0/I/MAZOWIECKIE-, Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez rozbudowę parku maszyinnowacyjnego firmy STANPLAST, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „STAN-PLAST” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ STASIŁA, DAMIAN JĘDRUSZCZAK, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Nęcki. Zalecane w firmie Avenhansen
  • 8/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnych usług szkoleniowych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów automatyki i robotyki w trybach wirtualnym i rzeczywistym do oferty szkoleniowej , EMT-SYSTEMS , Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Integra Consulting
  • C5/M/ŁÓDZKIE-, procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej , „KRAJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie ODiTK
  • G8/R/PODKARPACKIE-, Nowe rozwiązania w zakresie leczenia i wsparcia chorych z zaburzeniami neurologicznymi. , MEDICAL PROCESS MANAGEMENT SA, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Batko. Zalecane w firmie ODiTK