Ćwiczenia kreatywne – materiały do egzaminu

By | 29 marca 2017


Potwierdzamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne zalecamy następujące publikacje do superwizji końcowej:

  • gra zespołowa : „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie dostępnych tytułów)” oraz „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce”
  • zabawa słownikowa : „System wartości w utworach Hip-Hopowych” i „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku”
  • gra językowa : „Powieść „Wichrowe Wzgórza” Emily Bronte w ujęciu gynokrytyki ” oraz Symulacje oraz „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • zabawa zespołowa : „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na modelu Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • zabawa słownikowa : „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego” i „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego”
  • zabawa słownikowa – „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie dzieł literackich” i „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • symulacja lingwistyczna – „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web” oraz „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • symulacja językowa – „Szlak Piastowski w internecie” oraz „Pojęcie piękna u pierwszych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”
  • gra komunikacyjna – „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Detekcja na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania” oraz „Postać kobiety antycznej Grecji w dostępnych opiniach”