Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

By | 16 lutego 2017

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być dość korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę medyczną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w roku 2017 ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew tezom wielu ludzi, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła słyszy się często od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo stosowania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.